WhatsApp Danışma Hattı ! 0554 99848 22 | admin@arapcaogrenin.com

Müennes ve Müzekker

            Arapçada isim kökenli kelimeler, müennes ve müzekker olarak ikiye ayrılır. Müennes dişiliğe, müzekkerlik erkekliğe delalet etmektedir.

            Müennes kelimelerde, müennes olduklarına dair bazı alametler bulunur. Bunlar üç tanedir.

1.      Yuvarlak te (ة) : yuvarlak ta harfi isim kökenli kelimelerin sonuna gelir ve sonuna geldiği kelimenin müennes olduğunu gösterir.

Örnek:

خَديجَة                  Hatice

      دَجَاجة           tavuk

      حَديقَة            bahçe

 

2.      Elif-i Maksure: Elif-i maksure öncesi fethalı olan, elif okunuşlu harftir. Elif şeklinde (ا) yada ya (ي) şeklinde yazılabilir.

Örnek:

            لَيلى               leyla

            صُغْرى         küçük

            كبرى           büyük

 

3.      Elif-i Memdude: Elif-i memdude, öncesi fethalı olan ve sonrasında hemze bulunan eliftir.

Örnek:

      السَّمَاء           sema, gökyüzü

      أسمَاء            esma

          Birde herhangi bir alameti olmadığı halde müennes olan kelimeler vardır. Bunlara “semaî müennes” denir.

Örnek:

زَينب                  zeynep

سُععاد                  suat (Arapça’da bayan ismi)

هند                      hind (Arapça’da bayan ismi)


Ağustos 25, 2017
Arapça Öğrenin © Tüm hakları saklıdır.