WhatsApp Danışma Hattı ! 0554 99848 22 | admin@arapcaogrenin.com

(الصرف)

Arapça gramerinin kelime yapısıyla ilgili dalı.

Arapça’nın grameri genel olarak ikiye ayrılmıştır. Bunlar nahv ve sarftır.

Sarf “çevirmek, döndürmek” anlamlarına gelmektedir. Arap gramerinin bu bölümünde fiillerde ve fiillerden türetilen kelimelerde meydana gelen değişiklikler incelendiği için bu isim verilmiştir.

Sarf ilminde mebnî isimler, câmid fiiller ve harfler dışında çekimli bir fiil kökünden türeyen fiillerle isimler çerçevesinde mücerred (aslî) ve mezîd kalıplar, bunlara ârız olan harf ve hareke değişiklikleri demek olan ibdâl, i‘lâl, kalb, hazif, idgam ve imâle durumları ele alınır. Fiiller kök fiiller ve türemişler (mücerred-mezîd) şeklinde iki kategoriye ayrılır. Üçlü kök fiil ve türemişleriyle dörtlü kök fiil ve türemişleri kök harfleri içinde illet harfi bulunup bulunmamasına göre yedi kategoride incelenir ve her birine ait mâzi, muzâri, emir ve nehiy kiplerinin mâlûm ve meçhule göre çekim şekilleri söz konusu edilir; illetli fiillerin çeşitli kalıp ve kiplerinde görülen harf ve hareke değişiklikleri açıklanır. Gerek kök gerekse türemiş fiil kalıplarına ait isimler olarak masdar çeşitleri, ism-i fâil, ism-i mef‘ûl, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağa sîgaları, zaman, mekân ve alet isimleri, ism-i tafdîl, mensub ve musaggar isimler, isimlerde müzekker-müennes, müfred-tesniye-cemi durumları ele alınır.

Bu bölümde bu konular özet olarak ele alınacaktır. Çünkü teorik olan bu bilgiler pratiğe ihtiyaç duyarlar. Sizlerde bu bölümde öğrenmiş olduğunuz bu bilgilerle sitemizin diğer bölümlerinde verilen metin, video vb. materyallerle bu bilgileri daha iyi anlamaya ve pekiştirmeye çalışınız.

Sarf Konuları:

 1.  Harfler
 2. Kamerî ve Şemsî Harfler
 3. Yapılarına Göre Fiiler (Aksam-ı Seb’a)
  1. Sahih Fiiller
   1. Salim Fiil الْفِعلُ السَّالِم
   2. Mehmuz Fiil الْمهْموز
   3. Muza’af Fiil  الْفِعلُ الْمُضَعَّف
  2. Mu’tel Fiiller
   1. Misal Fiil الْفشعلُ المِثال
   2. Ecvef Fiil الْفِعلُ الأجوف
   3. Nakıs Fiil الْفِعل النَّقِصُ
   4. Lefif Fiiller الْفِعْل اللَفِيفُ
 4. Zamanlarına Göre Fiiller (Mazi ve Muzari Fiiller)
 5. Fiillerde Olumsuzluk
 6. Muzari Fiillin Nasb Olması
 7. Muzari Fiilin Cezm Olması
 8. Arapça’da Emir Kipi
 9. Arapça’da Nehiy Kipi
 10. Mücerred ve Mezid KavramlarıArapça Öğrenin © Tüm hakları saklıdır.