WhatsApp Danışma Hattı ! 0554 99848 22 | admin@arapcaogrenin.com

GRAMER

Gramere inanma, Gramersiz kalma

         Gramer, dil bilgisi kurallarının tümüne verilen isimdir. Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceler. Ancak hiçbir dilin, dilbilgisi kuralları, bir grup insan tarafından yani gramer bilginleri tarafından belirlenip, sonra bu kurallara göre konuşacaksınız şeklinde deklare edilerek oluşturulmamıştır. Aksine bu kurallar, dili konuşan insanlar tarafından zaman içerisinde kullanılarak oluşmuştur. Gramer bilginleri ise bu kuralları tespit etmişlerdir.

         Ayrıca insanlar anadillerini öğrenirken önce konuşurlar sonra kurallarını öğrenirler. Ancak kuralları öğrendiklerinde dillerini daha iyi kullanırlar.

         Bundan dolayı dil öğrenirken öncelikli olan kelime bilgisi ve pratiktir. Önce gramer öğrenmek kişiye o dili konuşturtmayacaktır.

         Biz de bu bölümde temel gramer kurallarını sizlerle paylaşacağız ancak sizleri daha çok pratik yapmaya, kelime ezberlemeye ve metin okumaya yönlendireceğiz.

Gramer Konuları:

Arapça’nın gramer konuları Sarf ve Nahiv olarak iki kısımda incelenmektedir.

A. NAHİVB.  SARF
  1. Kelime
  2. Marife-Nekre
  3. Nispet Ya’sı
  4. Soru Edatları
  5. Müennes ve Müzekker
  6. Müfret-Tesniye-Cemi
  7. Zamirler
  8. İşaret isimleri
  9. Harf-i Cerler
  10. Mekan Zarfları
  11. Cümle
  12. a. Fiil Cümlesi
  13. b. İsim Cümlesi
  14. İsm-i Mevsuller
  15. İzafet (İsim Tamlaması)
  16. Sıfat tamlaması
  17. Sayılar ve Sıra Sayıları
  18. Temyiz
  19. İnne ve Benzerleri
  20. Kene ve Benzerleri
  21. Mef’ûlû Bih
  22. Vasl ve Kat’ Hemzesi
  23. Lazım ve Müteaddi Fiil
  24. Etken ve Edilgen Fiiller
  25. Fail ve Naibi Fail
  26. Merfu, Mansub ve Mecrur Kavramları
  27. Lafzî ve Takdiri İ’rab
  28. Mahalli İ’rab
  29. Muzarî Fiilin Halleri
  30. Tesniyenin İ’rabı
 1.  Harfler
 2. Kamerî ve Şemsî Harfler
 3. Yapılarına Göre Fiiler (Aksam-ı Seb’a)
  1. Sahih Fiiller
   1. Salim Fiil الْفِعلُ السَّالِم
   2. Mehmuz Fiil الْمهْموز
   3. Muza’af Fiil  الْفِعلُ الْمُضَعَّف
  2. Mu’tel Fiiller
   1. Misal Fiil الْفشعلُ المِثال
   2. Ecvef Fiil الْفِعلُ الأجوف
   3. Nakıs Fiil الْفِعل النَّقِصُ
   4. Lefif Fiiller الْفِعْل اللَفِيفُ
 4. Zamanlarına Göre Fiiller (Mazi ve Muzari Fiiller)
 5. Fiillerde Olumsuzluk
 6. Muzari Fiillin Nasb Olması
 7. Muzari Fiilin Cezm Olması
 8. Arapça’da Emir Kipi
 9. Arapça’da Nehiy Kipi
 10. Mücerred ve Mezid Kavramları
Arapça Öğrenin © Tüm hakları saklıdır.