WhatsApp Danışma Hattı ! 0554 99848 22 | admin@arapcaogrenin.com

Cümle

Tam bir anlamı olan terkibe cümle denir. Cümle iki kelimeden oluşabileceği gibi daha fazla kelimeden de oluşabilir. Cümledeki her bir kelime o cümlenin bir ögesidir.

Örnek:

 الشَّمس طالِعَة.                  Güneş doğuyor.

يَعِيشُ السَّمكُ فِي الْماءِ.       Balık suda yaşar.

 إفْتَح الَبَاب.                       Kapıyı aç.

تَكَلّم.                                 Konuş.

Arapça’da iki çeşit cümle vardır. Bunlar isim ve fiil cümleleridir. İsim ile başlayan cümleye isim cümlesi fiil ile başlayan cümleye fiil cümlesi denilmektedir.

İsim Cümlesi: İsim ile başlayan cümlelere isim cümlesi denir. İsim cümlesi mübteda ve haber olmak üzere iki ögeden oluşmaktadır. Önce gelen kelime mübteda, sonra gelen kelime haberdir. Bazı durumlarda haber öne geçebilir.

Örnek:

 .Ev geniştir        الدَار وَاسِعَة.

مُعتَدِلالجَوّ                 Hava ılıktır.

Mübteda ve haber müenneslik ve müzekkerlik yani erillik ve dişillik açısından birbirine uyarlar. Yukarıda ki cümlelerde الدَّارُ kelimesi münnes olduğu için وَاسِعة kelimesi de müennes gelmiştir. Aynı şekilde الجَوّ kelimesi müzekker olduğu için مُعتَدِل kelimesi de müzekker gelmiştir.

İsim cümlesinde mübteda ve haber olan kelimelerin ikisinin de son harekeleri tekil olma durumlarında damme yani ötre olur. İkil ve çoğul olmaları ileride işlenecektir.

Fiil cümlesi: Fiil ile başlayan cümlelere fiil cümlesi denir. Fiil cümlesi fiil, fail ve mef’ulden oluşur. Ancak temel ögeler fiil ve faildir. Mef’ul her zaman bulunmak zorunda değildir. Önce fiil sonra fail daha sonra da mef’ul gelir.

Fiil cümlelerinde fail olan kelimenin son harekesi damme yani ötre olur. Mef’ul olan kelimenin son harekesi de fetha yani üstün olur. Ancak bu durum sadece tekil olan kelimeler içindir. İkil ve çoğul olan kelimelerin durumu ileride açıklanacaktır.

Örnek:

تَجلِسُ الطِّفْلَتَان تَحْتَ الشَّجَرة.      İki kız öğrenci ağacın altında oturuyor.

تَعرف عائشة القرائة                 Ayşe okumayı öğrendi.

أذهب إلى المعرض                  Fuara gidiyorum. 


Arapça Öğrenin © Tüm hakları saklıdır.