WhatsApp Danışma Hattı ! 0554 99848 22 | admin@arapcaogrenin.com

Harfler

        Arap alfabesinde 28 adet sessiz harf bulunmaktadır. Bu harflerden 7 tanesi kalın sesli harf, 2 tanesi hem ince hem kalın okunabilen harf, geriye kalan 19 tanesi ise ince sesli harflerdir.

        Ayrıca Arap harflerinden bazıları peltek sesli harflerdir.

  • Kalın Harfler: خ – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ق
  • Hem Kalın Hem İnce Okunabilen Harfler :  ر –  ل
  • Peltek Harfler :  İnce peltek harfler : ث (se) ,  ذ (zel) ,  kalın peltek harfler : ظ (zı)

kalın harfler dışındaki harfler ince harflerdir,

Şimdi bu harfleri öğrenelim:

Harekeler

         Arap alfabesinde sesli harf yoktur. Bundan dolayı sesli harfleri karşılamak için harflerin altına veya üstüne yazılan işaretler kullanılır. Harflerin sesli şekilde okunmasını sağlayan bu işaretlere HAREKE adı verilir. 3 tane hareke vardır. Bunlar; üstün, esre ve ötre’dir.

            Üstün: Harflerin üzerine konulan eğik bir çizgidir. Harflerin a ve e sesi ile okunmasını sağlar.

Örnek:

كَتَبَ              = ketebe                  فَتَحَ = feteha                          ذَهَبَ = zehebe

 Esre: Harflerin altına yazılan eğik bir çizgidir. Harflerin ı veya i sesi ile okunmasını sağlar.

Örnek:

عَلِمَ          = alime                 يَجِدُ = yecidü                مُدَرِّس = müderris

 Ötre: Harflerin üzerine yazılan küçük vav harfine benzeyen bir işarettir. Harflerin u veya ü sesi ile okunmasını sağlar.

Örnek:

 فُعِلَ          =füile                                                 يَنْصُرٌ   = yensuru              

Cezm

          Cezim, harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir. ( ْ)

         Cezim, harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlar. Harekeli bir harf cezimli bir harfle birleşince Türkçedeki sessiz harfle biten kapalı hece biçimi oluşur.

          Örneğin, üstünlü hemze ile cezimli lam birleşince  (el) şeklinde okunur.

Şedde

Şedde, harfin üzerine küçük “w” harfine benzer şekilde yazılan işarettir.  Üzerinde bulunduğu harfin iki defa okunmasını sağlar. Dolayısıyla şeddeli harf, aslında iki harftir. Bunlardan birincisi cezimli, ikincisi harekelidir.

Örneğin,  şeklinde yazılan kelime   (inne) diye okunur.

Tenvin

         Tenvin, kelimenin sonuna cezimli nun sesi veren iki üstün (  ), iki esre (  ) ve iki ötre (  ) işaretleridir. Arapçada sadece isimlerin sonunda bulunur.

         İki üstün: Harfin üzerine yazılır (  ). Yuvarlak te ( ) ve hemze ( ) dışındaki harflerde elif (Elif) desteği üzerine yazılır. İnce harflerin ‘en’ sesiyle, kalın harflerin ‘an’ sesiyle okunmasını sağlar.

          İki esre: Harfin altına yazılır (  ). İnce harflerin ‘in’ sesiyle, kalın harflerin ‘ın-in’ arası bir sesle okunmasını sağlar.

          İki ötre: Harfin üzerine yazılır (  ). İnce harflerin ‘un-ün’ arası bir sesle, kalın harflerin ‘un’ sesiyle okunmasını sağlar.

Med Harfleri

          Med, uzatmak demektir. Kendinden önceki harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere med harfleri (uzatma harfleri) denir. Med harfleri üçtür: Elif ( Elif ), vav (  Elif ), ya ( Elif)

          Elif ( Elif): Kendisinden önceki üstünlü harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri ‘e-a’ arası bir sesle, kalın harfleri ‘a’ sesiyle uzatır.

          Vav ( Elif): Kendisinden önceki ötreli harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri “u-ü” arası bir sesle, kalın harfleri “u” sesiyle uzatır.

          Ya ( Elif): Kendisinden önceki esreli harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri “i” sesiyle, kalın harfleri “ı-i” arası bir sesle uzatır.

Arapça Öğrenin © Tüm hakları saklıdır.